Om föreningen

Föreningen ingår i Riksförbundet för Sveriges Konstföreningar, vars huvudinriktning är att förmedla konstbildning.
2020 har föreningen 193 medlemmar.

I arbetet med att uppfylla Riksförbundets syften består verksamheten i Strängnäs Konstförening främst av:

-Föreläsningar av konsthistoriker, konstnärer, gallerister m fl
-Studiecirklar (i samarbete med Studiefrämjandet)
-Studiebesök på museer, i gallerier, konstnärsateljéer, intressanta byggnader mm
-Konstresor i Sverige och till andra länder, företrädesvis till grannländerna