Medlem

Som medlem i vår förening kan du vinna konstverk i det årliga konstlotteriet. Dessutom får du rabatt på inramning av konstverk och erbjuds att delta i våra aktiviteter och träffa trevliga människor.

Medlemsförmåner

  • Medlemskap år 2020 utgör en lott till konstlotteriet vid årsmötet 2021
  • 20 % Ramboden, Järnvägsgatan 10, tel 0152-125 13
  • 20 % Catharinas Ramateljé, Sandlycke (vid Grundbro) tel 070-641 10 20

Bli medlem

Skicka in bifogade formulär eller kontakta Gunnel Ståhl tel. 070-540 00 47

Medlemsavgift 2021

200 kr/person betalas till plusgirokonto 408 86 27-7